Vlastnosti internetového obchodu - Vázanky.com - Kravaty, manžetové knoflíčky, svatební vesty

Rychlý kontakt
My status
Aktuálně
Facebook
Od 1. ledna 2012 jsou Vázank.com na sociální sití Facebook, staňte se našimi přáteli a sledujte aktuální informace.

Vlastnosti internetového obchodu

Vlastnosti internetového obchodu z hlediska zákonných norem.

(výňatek z Občanského zákoníku § 53)

 

Internetové obchody

Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

 

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště - pokud jde o fyzickou osobu,
b) název a hlavní charakteristika služeb včetně všech poplatků,
c) cena zboží nebo služeb včetně všech poplatků,
d) náklady na dodání,
e) způsob platby,
f) poučení o právu na odstoupení (s výjimkami),
g) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
h) doba, po kterou zůstává nabídka v platnosti.

Při uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději ale před plněním, musí spotřebitel získat následující informace:

 

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
b) informace o podmínkách a postupech při uplatnění práva odstoupit od smlouvy,
c) informace o službách při prodeji a o zárukách,
d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

Pokud spotřebitel uzavřel smlouvu s pomocí těchto prostředků má už dnes právo od ní odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že ale dodavatel nepředal spotřebiteli ty informace, které stanovuje zákon, lhůta na odstoupení se prodlužuje na 3 měsíce. Pokud během ní spotřebitel informace dostane, ukončuje se a začíná běžet lhůta čtrnáctidenní.

 

Internetový obchod z pohledu Vázanky.com

... text se připravuje.

Děkujeme za pochopení.

Vázanky.com