Obchodní podmínky - Vázanky.com - Kravaty, manžetové knoflíčky, svatební vesty

Rychlý kontakt
My status
Aktuálně
Facebook
Od 1. ledna 2012 jsou Vázank.com na sociální sití Facebook, staňte se našimi přáteli a sledujte aktuální informace.

Obchodní podmínky

Současná doba přímo vybízí k rozvoji internetového obchodnictví. Vznikají velmi kvalitní obchody s nejrůznějším nabízeným sortimentem, dochází ale také k rozvoji nečestných, nevýhodných a podvodných obchodů. Jaké vlastnosti by měl a musí mít internetový obchod se podívejte zde

 

Obchodní podmínky zásilkového obchodu Vázanky.com

 

Nákupní řád

Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

 

Prodávající - provozovatel internetového obchodu

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

i

1. Vymezení pojmů

 

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, resp. Kupující a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

Kupní smlouva je smlouva, z níž vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou cenu.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP, a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

 

c

2) Ceny

 

 

a) poštovného a balného

V současné době zasíláme zboží v rámci ČR prostřednictvím České pošty.

Zboží vám bude doručeno 1-2 pracovních dnů od expedice zásilky.

Zboží můžete zaplatit bankovním převodem předem nebo dobírkou.


Doprava je hrazena Kupujícím ve výši 65,- Kč v případě platby převodem na účet, 135,- Kč v případě dobírky.


Pro zásilky na Slovensko platí následujcí upřesnění:

1. Při platbě na slovenský účet vedený v EUR

K celkové ceně bude připočítána částka 130 Kč v případě dodání malé zásilky (1 - 2 položek) a 200 Kč v případě dodání zásilky s více položkami. V případě zvolení této metody platby od nás obdržíte zálohovou fakturu s výpočtem EUR dle denního kurzu ČNB.

2. Při platbě předem na účet (i PayPal)

K celkové ceně bude připočítána částka 160 Kč v případě dodání malé zásilky (1 - 2 položek) a 200 Kč v případě dodání zásilky s více položkami. Pro určení ceny dle počtu položek nás kontaktujte.

3. Při platbě dobírkou

K celkové ceně bude připočítána částka 170 Kč při podmínce nezaslání zboží v našich standardních krabičkách a zároveň nízkého počtu objednaného zboží (doporučujeme zaslání dotazu na info@vazanky.com)

K celkové ceně bude připočítána částka 260 Kč při zaslání více zboží cennou zásilkou (doporučujeme zaslání dotazu na info@vazanky.com)

 

b) zboží - Ceny uvedené v internetovém obchodě Vázanky.com jsou závazné po celou dobu kupního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím, od uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, po dobu nezbytnou na případnou reklamaci zboží. Dodavatel se zavazuje v případě vrácení zboží uhradit plnou kupní cenu zboží uvedenou na daňovém dokladu.

 

c) vícenáklady, poplatky a další - Ceny uvedené v jednotlivých odkazech produktů jsou ceny konečné a zároveň platné v momentě odeslání objednávky, k ceně nejsou připočítávány žádné vícenáklady jako např. recyklační poplatky a jiné souvisecí poplatky.

 

Nejsme plátci DPH

 

r

3) Objednávka

 

 

Objednávka musí být provedena prostřednictvím našeho internetového obchodu, nebo e-mailem na adresu info@vazanky.com. Do e-mailové objednávky je nutné uvést všechny následující údaje: do "předmětu" uveďte "objednávka" , dále nezapomeňte uvést přesnou specifikaci zboží (kód, název, množství..), údaje týkající se kupujícího (jméno, adresa..), způsob platby (dobírkou, bank.převod předem, hotově - osobní odběr).

 

Objednáním zboží Kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád, vystavený Prodávajícím.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.

Objednané zboží se stává majetkem Kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

 

Potvrzení objednávky:

Potvrzení objednávky probíhá systémově automaticky ihned po odeslání objednávky přes košík internetového obchodu, v případě jiného způsobu objednání probíhá potvrzení objednávky ručně (e-mailem, telefonicky) po kontrole skladu pracovníkem firmy.

 

Další komunikace

Další komunikace je mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňována emailem, Prodávající doporučuje zachovávat historii emailové komunikace.

 

 

d

4) Dodací lhůty

 

 

Zásilky rozesíláme po obdržení objednávky od kupujícího následujícím způsobem:

Zboží "Skladem" - znamená okamžitou dostupnost - zboží bude doručeno na adresu kupujícího v průběhu 2-3 pracovních dní.

 

Zboží "Dostupnost do 3 dní" - znamená téměř okamžitou dostupnost - zboží bude doručeno na adresu kupujícího v průběhu 4-7 pracovních dní.


Zboží "Dostupnost do 10 dní" - znamená prodlevu v naskladnění zboží 4 - 8 pracovních dní - zboží bude doručeno na adresu kupujícího v průběhu 9 - 13 pracovních dní.

 

Zboží "Na dotaz" - prosím informujte se dotazem na náš e-mail, kdy bude zboží dostupné. Dodání zpravidla do 8 pracovních dní.

 

Po odeslání zboží budete informování e-mailem o změně stavu a způsobu odeslání dle Vašeho požadavku z objednávky. V případě objednávky většího počtu kusů budete e-mailem informováni o stavu naskladněného zboží.

 

 

do

5) Doprava

 

 

Dopravu zajišťujeme prostřednictvím České pošty a.s. (dobírka, obchodní balík) - záleží na zadání požadavku na přepravu a způsobu úhrady, rovněž zadaného v objednávce.

 

Kupující je povinen, v případě, že na dodaném zboží neshledá žádné poškození, zboží od přepravní společnosti převzít. V opačném případě má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s expedicí a doručením zboží na adresu Kupujícího.

Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na bankovní účet, dále uhrazením částky v hotovosti v provozovně Prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží Kupujícím.

Přehled nabízených variant dopravy a možností úhrad je uveden v postupném kroku objednávky.

 

p

6) Platba/Uhrazení kupní ceny

 

 

Platbu lze provést třemi způsoby:

a) Dobírkou - Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na určený účet.

 

b) Platba předem na účet - platba předem před doručením zboží. Po objednávce Vám bude zaslána proforma faktura s potřebnými údaji pro platbu. Po připsání platby na účet dodavatele Vám bude zaslán informační e-mail o přijetí platby a zároveň uvedení termínu expedice.


c) PayPal - Po zvolení této platby Vám zašleme informace pro provedení transakce přes tento systém.

 

d) Hotově - při osobním odběru na naší adrese, případně jiném dle domluvy Kupujícího s dodavatelem.

Jakmile Prodávající připraví objednané zboží k odběru, odešle Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky prostřednictvím emailu. Prodávající bezplatně rezervuje zboží ve své provozovně pro Kupujícího po dobu 7  dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí. Kupující má právo smluvit s Prodávajícím bezplatné prodloužení doby rezervace zboží v provozovně Prodávajícího. Smluvení prodloužení doby rezervace může Kupující provést telefonicky nebo emailem. V případě emailové žádosti Kupujícího je prodloužení doby považováno za smluvené emailovým nebo telefonickým potvrzením Prodávajícího. Prodávající má právo stornovat objednávku, která nebyla Kupujícím odebrána v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, nebo ve smluveném prodlouženém termínu rezervace zboží. Prodávající má právo účtovat Kupujícímu skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den uskladnění ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, a to v následujících případech:

 

a) Kupující nesmluví s Prodávajícím prodloužení doby rezervace zboží a neodebere rezervované zboží v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky;

 

b) Kupující neodebere rezervované zboží v termínu do 7 pracovních dnů od skončení smluvené prodloužené doby rezervace zboží.

 

b

7) Balení zásilky

 

 

V současnosti spolupracujeme s chráněnou dílnou pro výrobu obalového materiálu, všechny zásilky z našeho obchodu Vázanky.com mohou mít specifický druh ochranného obalu - dárkové krabičky, standardně zasíláme v bublinkové, či obyčejné obálce (s výjimkou kravatových šál a zásilek na Slovensko). Od 1. 9. 2014 jsme přistoupili k nezasílání v krabičkách, neboť krabičky nejsou dále využívány. Pokud si přejete zaslání v dárkové krabičce, neváhejte nás kontaktovat, případně připište požadavek do komentáře objednávky.

 

Ke každé zásilce je automaticky přiřazen platný daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací list a je spolu se zbožím zaslán na adresu kupujícího a nebo předán v případě platby hotově na provozovně.

 

s

8) Stornování objednávky

 

 

Kupující má právo provedenou objednávku stornovat, nejpozději však do 24 hodin od jejího provedení a to písemně na naší e-mail adresu info@vazanky.com nebo telefonicky na tel. čísle Obchod - +(420) 732 936 660

 

o

9) Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy, uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

 

 

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14-ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce Kupující zaslat zpět Prodávajícímu, by mělo být v původním obalu, nemělo by nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní. Ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který není spotřebitelem.

 

Prodávající neakceptuje vrácení zboží odesláním na dobírku.

 

Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit.

 

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Toto ustanovení se vztahuje na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku.

 

Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem. 

 

Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

 

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění):

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího

c) na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 

r

10) Reklamace, výměna zboží a záruční podmínky

 

 

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese Prodávajícího nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.

 

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má Kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení Prodávajícímu.

V zájmu rychlého vyřízení doporučuje Prodávající Kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace.

Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku.

Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit.

Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.

Ostatní náležitosti reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem.

Při reklamaci/výměně zboží je prodávající oprávněn vyhledat údaje z evidence objednávek v systému internetového obchodu Vázanky.com

 

Reklamační řád

 

V případě reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na

 

Kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Prodávající má právo účtovat Kupujícímu skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den uskladnění v případě, že Kupující nevyzvedne reklamované zboží v termínu do 60 dnů od data podání reklamace.

Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím lhůta delší než 30 dní, účtuje Prodávající uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl Kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.

Nevyzvedne-li si Kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je

Prodávající oprávněn reklamovanou věc dále zařadit do prodeje. Jedná–li se o věc větší hodnoty a zná-li Prodávající adresu Kupujícího, je Prodávající povinen Kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí Prodávající Kupujícímu na výzvu Kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou Prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá Kupující, jehož věc byla prodána.

 

Výměna zboží

 

Shledá-li kupující nevhodnost zakoupeného zboží, může se s Prodávajícím dohodnout na výměně zboží. V případě výměny zboží je kupujcí povinnen zaslat zboží ve stavu nepoužitém, včetně obalů a nadále prodejeschopné.

Prodávající doporučuje informovat o zamýšlené/plánované výměně prodávajícího již před učiněním objednávky, nebo bezprostředně do jejím provedení.

Kupující v tomto případě není oprávněn vyžadovat náklady spojené se zasláním zboží zpět na adresu Prodávajícího.

Prodávající neakceptuje doručení zboží na dobírku.

Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit.

V případě, že Prodávající shledá vrácené zboží jako poškozené, použité a nebo z jiného důvodu nevhodné k dalšímu prodeji, je oprávněn k výměně zboží nepřistoupit, v takovémto případě informuje Kupujícího a zboží zašle zpět na adresu Kupujícího.

Další podmínky výměny zboží (úprava ceny, způsob doručení apod.) se stanovují individuálně po dohodě s Prodávajícím.

 

Záruční podmínky

 

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro Kupujícího 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo:

 

a) jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;

c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

be

11) Bezpečnost a ochrana informací

 

 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) Kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a k archivaci 4 kalendářní roky ode dne vytvoření objednávky kupujícím, důvěrné informace nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situací souvisejících s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a situací, které svou povahou poškozují stranu prodávajícího. V tomto případě je Prodávající povinnen poškození prokázat.

 

Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Prodávající prohlašuje, že uskutečnil veškeré nezbytné kroky k zabezpečení osobních údajů Kupujících, které zamezují zneužití osobních údajů třetími osobami.

 

pr

12) Práva a povinnosti smluvních stran

 

 

Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost splnit závaznou objednávku Kupujícího a zboží dodat v dohodnutém termínu.

Další povinnosti Prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.

Prodávající má povinnost v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy posoudit toto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů a nejdéle do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy navrátit Kupujícímu finanční prostředky.

 

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující odmítne objednané zboží převzít.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí Prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

 

Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující je povinen uvést Prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.

 

Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.

Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li Prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.

Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující má právo uvést své výhrady k dodané zásilce do přepravního dokladu.

Shledá-li v průběhu záruční doby Kupující na zboží vadu, má právo uplatnit reklamaci). Práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci se řídí reklamačním řádem, který je součástí VOP.

 

pl

13) Platnost nabídky obchodu Vázanky.com

 

 

Nabídka zboží uvedeného v internetovém obchodě Vázanky.com se řídí uvedením dostupnosti jednotlivého zboží v jednotlivých odkazech. Zboží s jinou dostupností než "Skladem" je u výrobců/dodavatelů objednáváno průběžně, stav skladu je následně aktualizován minimálně vždy k 23. hodině denně.

 

i

14) Informace o zboží

 

Podrobné informace o zboží v souladu se zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, naleznete v jednotlivých produktových odkazech a též v sekci "Výrobci". Další informace zde neuvedené mohou být na vyžádání poskytnuty písemně tímto e-mailem, případně telefonicky.

 

 

Důležité údaje potřebné pro objednávky, platby, či reklamace zboží z obchodu Vázanky.com:

 

vazanka

Identifikace Prodávajícího:

Adresa společnosti:
Ladislav Trumpich, Tulipánová 346, 257 56 Neveklov

IČ:74654446
Evidující úřad: 320101 - Městský úřad Benešov

Bankovní spojení: mBANK, číslo účtu 670100-2201881739/6210

e-mail: info@vazanky.com
web: www.vazanky.com
tel:+(420) 732 936 660

Nejsme plátci DPH

© Vázanky.com si vyhrazují právo autorství veškerých psaných textů (kromě textů s uvedením jiného autora), bez souhlasu není možné texty kopírovat k dalším obchodním účelům.